Εταιρικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ευρεσιτεχνία της εφεύρεσης

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
001
ΟΧΙ. Τύπος διπλώματος ευρεσιτεχνίας
1 Μια γεννήτρια μονού ρουλεμάν που κινείται από έναν υδρόψυκτο μονοκύλινδρο πετρελαιοκινητήρα
2 Σετ γεννήτριας εσωτερικής καύσης ικανή αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
3 Εναλλάκτης

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μοντέλου χρησιμότητας

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
Ultra-silent water-cooled generator set
Internal combustion generator set with heating and heating water system
A silent internal combustion generator that the junction box is on the side
Vertical super silent generator set
Water-cooled single cylinder diesel generator set
Hand-operated air-cooled diesel generator set
The invention relates to an air-cooled diesel engine flywheel assembly
Generator with strong cooling system
The utility model relates to a wire rope fixing assembly
The utility model relates to a dustproof silent generator set
Electric charging car
The utility model relates to a single cylinder water-cooled diesel generator set
The utility model relates to a diesel generator set
motor
Single bearing generator
Double-bearing generator
The utility model relates to an energy saving sewage treatment system
The utility model relates to a sewage treatment system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
The utility model relates to a fully enclosed dustproof silent water-cooled generator set
The utility model relates to a seawater desalination system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
ΟΧΙ. Τύπος διπλώματος ευρεσιτεχνίας
1 Μια γεννήτρια μονού ρουλεμάν που κινείται από έναν υδρόψυκτο μονοκύλινδρο πετρελαιοκινητήρα
2 Σετ γεννήτριας εσωτερικής καύσης ικανή αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
3 Σετ γεννήτριας εξαιρετικά αθόρυβου νερού
4 Σετ γεννήτριας εσωτερικής καύσης με σύστημα θέρμανσης και θέρμανσης νερού
5 Μια σιωπηλή γεννήτρια εσωτερικής καύσης που βρίσκεται στο πλευρικό κουτί διακλάδωσης
6 Κάθετο σετ σούπερ γεννήτριας
7 Σετ γεννήτριας ντίζελ ψύξης με νερό
8 Χειροκίνητο σετ αερόψυκτης γεννήτριας ντίζελ
9 Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα αερόψυκτο συγκρότημα σφόνδυλου κινητήρα ντίζελ
10 Γεννήτρια με ισχυρό σύστημα ψύξης
11 Το βοηθητικό μοντέλο σχετίζεται με ένα συγκρότημα στερέωσης συρματόσχοινων
12 Το βοηθητικό μοντέλο σχετίζεται με ένα αθόρυβο σετ γεννήτριας χωρίς σκόνη
13 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο φόρτισης
14 Το βοηθητικό μοντέλο σχετίζεται με ένα μονοκύλινδρο υδρόψυκτο ντίζελ γεννήτρια
15 Το μοντέλο χρησιμότητας σχετίζεται με ένα σετ γεννήτριας ντίζελ
16 μοτέρ
17 Γεννήτρια μονού ρουλεμάν
18 Γεννήτρια διπλού ρουλεμάν
19 Το βοηθητικό μοντέλο σχετίζεται με ένα σύστημα επεξεργασίας λυμάτων εξοικονόμησης ενέργειας
20 Το βοηθητικό μοντέλο σχετίζεται με ένα σύστημα επεξεργασίας λυμάτων που βασίζεται στην ανάκτηση θερμότητας αποβλήτων ενός υδρόψυκτου σετ γεννήτριας εσωτερικής καύσης
21 Το βοηθητικό μοντέλο σχετίζεται με ένα πλήρως κλειστό αδιάβροχο σετ γεννήτριας με αντοχή στη σκόνη
22 Το μοντέλο χρησιμότητας σχετίζεται με ένα σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού που βασίζεται στην ανάκτηση θερμότητας αποβλήτων ενός υδρόψυκτου σετ γεννήτριας εσωτερικής καύσης

Σχεδίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Air cooled diesel generator
A silent canopy for an air-cooled diesel generator set
Silent plug-in generator set
ΟΧΙ. Τύπος διπλώματος ευρεσιτεχνίας
1 Αερόψυκτη γεννήτρια ντίζελ
2 Ένα αθόρυβο θόλο για ένα αερόψυκτο σετ γεννήτριας ντίζελ
3 Αθόρυβο σετ γεννητριών plug-in